Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για πανεπιστημιακές σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Χριστόφορου Ρίζου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΖΟΥ Προκήρυξη Υποτροφίας Πανεπιστημιακών Σπουδών Η διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Χριστοφόρου Ρίζου με την αριθμ. 5/2020 πράξη της, αποφάσισε την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων και λοιπών Ανωτάτων Σχολών της Ελλάδας, καταγόμενους από την Πρέβεζα και το Συρράκο. Το συνολικό μηνιαίο ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται στα τριακόσια…
Read more