Ο Λάζαρος στα βλάχικα…

Γκίνι βίνjι Λάζαρλου έστανου σ’ντιβ’ρουάρ’ κου άλμπιλι , κου ρόσ’λι σ’κου λουλουδάτιλι. Άστ’τζ γίνι Χριστόλου ντουμνιτζέλου ντι σούσου ντι του χουάρ’ Βιθ’νίια Μάρθα πλ’ντζι σ’Μάρα Λάζαρλου φράτιλου λ’ ουάσπιλι σ’βρούτουλου λ’. Τζουουα Νιέρκουρια ουρνί Χριστόλου τρ’ι γίν’. Ατούτζια λιτί Μάρα ναφουάρ’ ντι Βιθνίια σ’ναϊντιλjι γουν’τσί σ’τσουάρλιλjι μπάσ’. Άμα τίνι ιαράι Χριστόλου νjι νου μουρεά φράτιλου…
Read more